Sprawozdanie do porbrania w załącznikach 

a Bilans za 2017 r. 

 

a Informacja dodatkowa

 

a Rachunek zysków i strat



a Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.

 

a Wprowadzenie do sprawozdania za 2017 r.

 

Stowarzyszenie Wspierania
Działań Twórczych
Osób Niepełnosprawnych
U   N   I   K   A   T

ul. Kotlarza 10b
40 - 139 Katowice
tel/fax 032 - 204 22 23
e-mail: biuro@wtzunikat.pl

Konto: Bank Śląski S.A. nr rach.:
57 1050 1214 1000 0022 8647 2606

NIP: 9541184447
nr KRS: 0000056348

Galeria losowa:

rekodzielo02 image    szklo05 image
szklo11 image    malarstwo_i_rysunek17 image

Placówka współfinansowana ze środków Miasta Katowice i PFRON