Projekt „Krok do samodzielności.
Idziemy do pracy – kontynuacja”


  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
nr umowy: UDA- RPSL.09.01.05-24-053E/18-00.
Priorytet IX: włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
 
 
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami psychicznymi z woj. Śląskiego
oraz do osób z najbliższego otoczenia ON, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pozostających 
woddaleniu od rynku pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad ON.

aInformacje o projekcie

 

aDeklaracja uczestnictwaa Formularz zgłoszeniowy 

 

aOświadczenie uczestnika

 
 
aOświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo
 
 
aWyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku

 
  -------------------------------
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/KdS/2020 z dnia 19 VI 2020 r.
dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe
w ramach Projektu 
„KROK DO SAMODZIELNOŚCI – Idziemy do pracy Kontynuacja 
   
UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00


aZapytanie ofertowe

aZałącznik 1
 
aZałącznik 2

aZałącznik 3

aZałącznik 4

aZałącznik 5

 
 -------------------------------
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KdS/2020 z dnia 08 VI 2020 r.
dotyczące świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami  
w ramach Projektu 
„KROK DO SAMODZIELNOŚCI – Idziemy do pracy Kontynuacja 
   
UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00


aZapytanie ofertowe

aZałącznik 1
 
aZałącznik 2

aZałącznik 3

aZałącznik 4

aZałącznik 5

 
 -------------------------------
 
 
Zapraszamy do składania ofert
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo –
adaptacyjnych w mieszkaniu położonym w Katowicach przy ulicy Mikusińskiego 32/2 na
potrzeby przystosowania lokalu do pełnienia funkcji mieszkania treningowego dla osób
z niepełnosprawnościami, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.

aZapytanie ofertowe
 
a Przedmiar
 
a  Formularz
 
a Wzór umowy
 
a Oświadczenie 
 
 
a Oświadczenie 2


 
a Oświadczenie oferenta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------
Zapraszamy do składania ofert 
dotyczących przeprowadzenia kursów zawodowych
„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem ECDL” dla 4 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnościami
w ramach Projektu „Idziemy do pracy UDA-RPSL.09.01.05-24-060A/16-00”
a
 
 
 
Zapraszamy do składania ofert
na stanowisko 
prowadzącego warsztaty umiejętności społecznych.
a
 
Zapraszamy do składania ofert na stanowisko  moderatora grupy wsparcia.
a


W związku z realizacją Projektu „Idziemy do pracy" poszukujemy prowadzącego zajęcia z zakresu pokonywania barier w komunikowaniu się ze społeczeństwem przy wykorzystaniu komputera. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
aZapytanie 
aFormularz 
 
 
W związku z realizacją Projektu „Idziemy do pracy" poszukujemy wykonawcy  świadczącego usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz serwisu kawowego. Szczegóły w zapytaniu ofertowym
aZapytanie ofertowe
aZapytanie catering


W związku z realizacją Projektu „Idziemy do pracy" poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia kursów dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
aFormularz 
 
aZamówieni

 
------------------------------------------------------------------------
W związku z realizacją projektu „IDZIEMY DO PRACY” 
nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-060A/16-00 realizowanego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zapraszamy do złożenia ofert po poniżej załączonych zapytań
aRegulamin IDP
 
aTrener Pracy
 
aSpecalista staże
 
aISR Otoczenie doradca
 
aISR Otoczenie psycholog
 
aSpecjalista WENDO
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Udało się 
 
Nie pierwszy raz pisaliśmy projekt, ale pierwszy raz wystartowaliśmy z projektem jako jego Liderzy. Opracowaliśmy projekt jak najbardziej dostosowany do potrzeb obserwowanych przez lata naszej pracy z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Bardzo zależy nam tym, aby osoby niepełnosprawne poczuły się w pełni dorosłe, samodzielne, dostały możliwości podejmowania wiążących decyzji i przede wszystkim, aby dostały możliwość podjęcia pracy zawodowej.
 
Mamy to, mamy projekt i działamy i zapraszamy do współpracy… Więc…
 
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 40 osób z niepełnosprawnościami (ON) i aktywizację 15 osób z ich otoczenia. Potrwa do 31 XII 2018. Będzie realizowany poprzez kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika i lokalnego rynku pracy.
 
 
W ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z otoczenia zostaną objęci wielopłaszczyznowym wsparciem, między innymi:
Zapraszamy do pobrania materiałów promocyjnych dotyczących projektu:
 
 
 
 


 

 

Stowarzyszenie Wspierania
Działań Twórczych
Osób Niepełnosprawnych
U   N   I   K   A   T

ul. Kotlarza 10b
40 - 139 Katowice
tel/fax 032 - 204 22 23
e-mail: biuro@wtzunikat.pl

Konto: Bank Śląski S.A. nr rach.:
57 1050 1214 1000 0022 8647 2606

NIP: 9541184447
nr KRS: 0000056348

Galeria losowa:

rekodzielo01 image    szklo05 image
szklo11 image    malarstwo_i_rysunek03 image

Placówka współfinansowana ze środków Miasta Katowice i PFRON