Podstawowym celem pracowni jest wspieranie rozwoju osobistego oraz społecznego uczestników poprzez :
- podtrzymywanie oraz kształtowanie umiejętności szkolnych tj.
czytanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, wyraźne pisanie,  ćwiczenia graficzne, pisanie ze słuchu, pisanie bez błędów ortograficznych, samodzielne tworzenie wypowiedzi pisemnych, liczenie, wykonywanie operacji matematycznych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie w różnym zakresie)
- praca nad usprawnianiem i/lub utrzymaniem procesów poznawczych tj.
 pamięć oraz koncentracja uwagi, myślenie logiczne oraz abstrakcyjne, synteza i analiza wzrokowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa oraz poszerzanie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami uczestników (zajęcia edukacyjne)
   

W ramach pracowni wspomagania rozwoju, prowadzone są zajęcia rozwijające i poprawiające komunikację.
W tym celu organizowane są:
- Ćwiczenia, gry, zabawy logopedyczne i dykcyjne – dla uczestników mających trudności z mówieniem czy wady wymowy
- Ćwiczenia rozwijające umiejętności wyrażania siebie, swoich potrzeb, oczekiwań itp.
- Rozwijanie ekspresji siebie w mowie oraz w piśmie (np. poprzez redagowanie gazety, pisanie prostych scenariuszy teatralnych)
- Zajęcia kształtujące wzorce relacji interpersonalnych oraz komunikacji
    
Kolejnym celem pracowni jest wspieranie zaradności i samodzielności uczestników.
Program przewiduje wzmacnianie samodzielności w sprawach życia codziennego tj. sprzątanie, zakupy, sprawy urzędowe, samodzielne poruszanie się po okolicy, poznanie najbliższego środowiska kulturalnego i przyrodniczego, nauka organizacji czasu wolnego itp. Jak również  pracę nad poczuciem własnej wartości związanym z kompetencjami w w/w zakresie.
    
W pracy nad emocjami wykorzystywane są zajęcia plastyczno-muzyczne, które w naturalny sposób pobudzają wrażliwość, kierunkują emocje i pomagają poznawać siebie, a także świat realny w którym funkcjonujemy. W celu pogłębiania samopoznania, a także asertywności mamy w programie pracowni zajęcia pantomimiczno- teatralne. Mają one na celu pomoc w kształtowaniu  prawidłowych relacji z otoczeniem, współdziałania w grupie, radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Pracownia wspomagania rozwoju ma na celu ogólne pobudzenie i otwarcie na świat zewnętrzny, a także poznanie samego siebie i umiejscowienie w życiu społecznym. 


Stowarzyszenie Wspierania
Działań Twórczych
Osób Niepełnosprawnych
U   N   I   K   A   T

ul. Kotlarza 10b
40 - 139 Katowice
tel/fax 032 - 204 22 23
e-mail: biuro@wtzunikat.pl

Konto: Bank Śląski S.A. nr rach.:
57 1050 1214 1000 0022 8647 2606

NIP: 9541184447
nr KRS: 0000056348

Galeria losowa:

rekodzielo09 image    szklo04 image
szklo12 image    malarstwo_i_rysunek17 image

Placówka współfinansowana ze środków Miasta Katowice i PFRON